Als aannemer in de groensector spant Brabant Groen zich in voor veiligheid, gezondheid en milieu. Ons VCA**-certificaat is het bewijs dat iedereen binnen onze organisatie goed op de hoogte is van alle voorschriften op dat gebied en ze ook uit kan voeren. Uiteraard verplichten we onszelf om onze kennis en kunde op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op peil te houden.