Groenstroken, bermen, parken en plantsoenen; het is bewezen dat groen in de woonomgeving een positieve invloed heeft op mensen. Ook de kwaliteit van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte telt mee. Als onderhoud niet meer afdoende is, kan Brabant Groen bestaande groene plekken in de openbare ruimte op professionele wijze reconstrueren.

We werken al decennialang samen met gemeentes en andere overheidsinstellingen en weten daardoor om te gaan met bestekken en beleidsplannen. Of het nu gaat om een grote of een kleine ingreep, een groot of een klein perceel, Brabant Groen heeft het juiste materieel en de juiste mensen om openbare groenvoorzieningen een kwaliteitsimpuls te geven waarbij schoon, veilig en duurzaam centraal staan.