Omdat het terrein een andere bestemming krijgt, omdat één of meerdere bomen het uitzicht belemmeren, maar ook als een boom ziek is of op afbreken staat en gevaar oplevert voor de omgeving. Welke reden u ook heeft, Brabant Groen heeft het juiste materieel en de juiste mankracht voor het rooien van bomen.

Eerst bestuderen we de situatie ter plekke. Is de ruimte aanwezig om de boom of bomen goed en veilig te verwijderen? Zelfs als dat niet zo is, zoals soms het geval is in sommige drukbevolkte of bebouwde gebieden, kan Brabant Groen met specialistisch materiaal de klus klaren. Vaak is er wel een kapvergunning nodig. Ook daar kunnen we u mee helpen.