Sinds 2002 kent Nederland de flora- en faunawet. Daarin is zorgvuldig beschreven hoe het ervoor staat met de wilde planten en dieren die in Nederland voorkomen. Als groenaannemer is Brabant Groen verplicht om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare en bedreigde soorten, volgens de richtlijnen van de wet. Die verantwoording nemen we graag. Met het behalen van het flora- en faunacertificaat laten we zien dat we de kennis en kunde hebben om zorgvuldig met om te gaan met de natuur in ons land.